Niepodległości 2

57-400 Nowa Ruda

+48 74-872-45-72

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30-15: 30
Wtorek 7:30-16:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:30

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 30, poz. 168), tekst ujednolicony  Pobierz >>>
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)  Pobierz >>>
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 r. Nr 16, poz. 95), tekst ujednolicony Pobierz >>>
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Pobierz >>>
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 14, poz. 85), tekst ujednolicony Pobierz >>>
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175), tekst ujednolicony Pobierz >>>
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), tekst ujednolicony – stan na dzień 26.02.2009 r. Pobierz >>>
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Pobierz >>>
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Pobierz >>>
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223) Pobierz >>>
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) Pobierz >>>
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1721) Pobierz >>>